• แม่นยำ รวดเร็ว บริการทุกระดับ ประทับใจ
  • แม่นยำ รวดเร็ว บริการทุกระดับ ประทับใจ

เรามีเครื่องจักรมากมายเพื่อให้ท่านเลือกใช้ ในอุตสาหกรรมพลาสติดหลายประเภท

บริษัท บีพีจี พรีซิชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆมากมายหลายชนิด สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ด้านเครื่องรีด, เครื่องเป่า และ เครื่องฉีดพลาสติก มานานกว่า 20 ปี อีกทั้งทางเรายังบริการผลิต อะไหล่สำหรับเครื่องจักรต่างๆตามความต้องการ รวมถึงการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

WHY CHOOSE US ? ปัจจุบันเรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการกว่า 100 เครื่อง ทีมวิศวกรและช่างเทคนิค กว่า 40 คน เรามุ่งเน้นคุณภาพของเครื่องจักรที่จะนำส่งให้กับผู้บริโภค โดยมีการรับประกันสินค้า มีบริการหลังการขาย มีการอบรมการใช้งาน และด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเครื่องจักรกลและ พลาสติกมานานกว่า 20 ปี ทำให้เราตระหนักและทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เราจึงมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา
Hopper dryer
Feeding & conveying
Mold temp controller
Mixing & Color doser
Granulating and recycling
Dust Separator
Heater
Screw & Barrel
Lubricant for industrial
Spare parts
Services.
บริการหลังการขายที่
ครอบคลุมลูกค้าได้ดีที่สุด

ซ่อมบำรุง

ทุกวันนี้ ผู้จัดการฝ่ายการบำรุงรักษาเผชิญกับงานที่ยากลำบาก: แม้ว่าพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาจมีทักษะที่ดีมาก แต่พวกเขาต้องซ่อมบำรุงเครื่องจักรจำนวนมาก จนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ การบำรุงรักษาเครื่องจักรยังมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ย่อมเพิ่มความต้องการในงานซ่อมบำรุงมากยิ่งขึ้นกว่าก่อน

BPGตระหนักถึงความจำเป็นในความต้องการใช้บริการด้านซ่อมบำรุง จึงได้จัดสรรการบริการในงานบำรุงรักษาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษาของตน

วางระบบ

สำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษาควรให้การสนับสนุนร่วมกำหนดนโยบายสร้างระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง โดยระบุรายละเอียดขอบเขตประเภทงานบำรุงรักษาพนักงานแต่ละคนและขั้นตอนทำงานที่ชัดเจน ดังนั้น ก่อนที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กับพนักงานควรทำการฝึกอบรมเพื่อลดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน ส่วนขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษาด้วยตนเองได้แก่การจัดเตรียมบุคลากรการทำความสะอาดเครื่องจักรเบื้องต้นการแก้ปัญหามาตรฐานบำรุงรักษาด้วยตนเองการตรวจสอบทั่วไปการตรวจสอบด้วยตนเองและการบริหารจัดการด้วยตนเอง

นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบข้างต้นฝ่ายบำรุงรักษายังต้องแจ้งเตือนฝ่ายผลิตเกี่ยวกับงานค้าง ส่วนฝ่ายผลิตจะมีบทบาทสนับสนุนงานบำรุงรักษาในการจัดตารางเวลาการหยุดเดินเครื่องจักร เพื่อให้ฝ่ายบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมการผลิต ซึ่งประสิทธิผลการวางแผนจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นกระบวนการวางแผนจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากร อาทิ หัวหน้างานวิศวกรบำรุงรักษา วิศวกรกระบวนการเพื่อกำหนดช่วงเวลาเหมาะสมให้กับฝ่ายบำรุงรักษา

 

นอกสถานที่

ให้บริการเกี่ยวกับซ่อมและตรวจเช็คเครื่องนอกสถานที่ครบวงจร ลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากที่สุด

   ภาพรวมของการให้บริการนอกสถานที่ของBPG รับติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพ  มีบริการตรวจสอบ และให้บริการระบบตามความต้องการ มีบริการ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงครบวงจร – ตั้งแต่การวางแผนจนถึงติดตามผล การทำงานด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การให้บริการนอกสถานที่การให้บริการนอกสถานที่ที่รวดเร็วตลอดทุกเวลา ในกรณีที่เครื่องขัดข้องนอกเหนือจากตารางเวลาตรวจสอบที่กำหนด ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ติดต่อสะดวกในเบอร์เดียว พร้อมให้บริการทันทีด้วยสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้เชียวชาญที่พร้อมให้บริการนอกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการจัดพนักงานเสริมเมื่อมีความจำเป็น บริการงานซ่อมได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนได้ทันที มีช่างบริการพร้อม จึงวางใจได้ในความปลอดภัย

Made To Order

เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาในตัวของสินค้า สามารถติดต่อมาทางฝ่ายบริการลูกค้า (CUSTOMER SERVICE) เพื่อสอบถามแก้ใขปัญหาทางโทรศัพท์ หากไม่สามารถแก้ใขทางโทรศัพท์ได้ บริษัทก็จะจัดส่งช่างเทคนิคหรือพนักงานไปให้บริการแก่ลูกค้าที่สินค้านั้นมีปัญหานั้นๆ ให้สินค้ากลับมาใช้ได้ดังเดิม หรือถ้าลูกค้าต้องการซ่อม อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเราสามารถผลิตและจัดหาให้ลูกค้าได้ทุกชนิด อีกครั้งการผลิตเครื่องหรืออะไหล่ตามความต้องการของลูกค้า(made to order) ทางเรามีโรงงานผลิตและช่างเอง ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด

Copyright © 2018 www.bpgprecision.com All rights reserved